Česta pitanja

Česta pitanja o podršci, održavanju IT infrastrukture i bekap rešenjima


Pitanja o podršci

P1: Ko se javlja na telefon kada pozovem podršku?

P2: Koliko brzo reagujete u slučaju problema? I da li garantujete taj odziv?

P3: Tokom rešavanja problema, da li se potrudite i da nam objasnite šta radite (terminima koji su bliski normalnim - ne tehničkim licima)?

P4: Da li nam možete pomoći u pronalaženju novih načina za efikasnije i brže poslovanje uz pomoć IT?

P5: Da li garantujete završetak projekata u okviru definisanog vremenskog plana i budžeta?

Pitanja o održavanju IT infrastrukture

P6: Zašto insistirate na preventivnom održavanju? Zar nije bolje da vas pozovem kad imam problem?

P7: Da li nam možete uraditi tehničku dokumentaciju (radne stanice, serveri, aplikacije,...) za našu računarsku mrežu kako bismo znali šta sve imamo i šta sve koristimo kako bismo mogli planirati dalja unapređenja i optimizacije?

P8: Da li imate dovoljno ljudi u podršci na koje se možemo osloniti? Ne bismo voleli da zavisimo samo od jednog čoveka.

P9: Da li je stvarno sve navedeno uključeno u vaše pakete ili ima nekih skrivenih sitnih slova?

Pitanja o bekapu i čuvanju podataka

P10: Da li bekap mora da bude u Cloud-u ili nam možete pomoći da uspostavimo bekap rešenje i lokalno u našoj kompaniji?

P11: Koji sve Cloud bekap nudite?

P12: Da li periodično radite provere ispravnosti bekapa kako bi bili svi sigurni da se podaci mogu vratiti i da su ispravno snimljeni?

P13: Da li radite bekap PRE nego što radite intervencija na našoj mreži, hardveru ili softveru?

Pitanja o tehničkoj stručnosti

P14: Da li i koliko često unapređujete i formalno proveravate svoje znanje u skladu sa aktuelnim obukama, treninzima i sertifikacijama proizvođača IT opreme (hardver/softver)?

P15: Da li ste upoznati sa poslovnim aplikacijama i možete li nam i tu pomoći?

P16: Ako iskrsne neki problem sa nečim što nije obuhvaćeno ugovorom sa vama da li ćete nam pomoći ili ćete reći "nije naš problem"?

Imate pitanje na koje nismo dali odgovor?