Politika sigurnosti informacija

Ivan Slović, kao direktor i vlasnik S-CUBE SOLUTION DOO donosim ovu pisanu politiku sigurnosti informacija koja je namenjena svim mojim saradnicima, zaposlenima u S-CUBE SOLUTION DOO, kao i korisnicima naših usluga, ali i svim drugim zainteresovanim stranama.

Politiku sigurnosti informacija kreiram sa ciljem da prenesem viziju očuvanja bezbednosti informacija koju S-Cube Solution d.o.o. svojim poslovanjem obezbeđuje.

Naša dobra praksa, primena kontrolnih mera i ispunjenje zahteva standarda ISO 27001 imaju za cilj da u što većoj meri smanje rizike po sigurnost informacionih vrednosti i umanje njihov potencijalni uticaj na poslovanje S-Cube Solution d.o.o.

Politikom sigurnosti informacija želim da vam saopštim:

 • Da su informacije zaštićene od neovlašćenog pristupa;
 • Da je poverljivost informacija obezbeđena;
 • Da je integritet informacija očuvan;
 • Da su informacione vrednosti dostupne na zahtev ovlašćenih strana
 • Da se zakonski i drugi regulatorni zahtevi stalno prate i poštuju;
 • Da su obuke o sigurnosti informacija dostupne našim zaposlenima;
 • Da je svako trenutno ili potencijalno narušavanje sigurnosti informacija registrovano, prijavljeno i temeljno istraženo;
 • Da postoje procedure koje podržavaju ovu politiku, uključujući mere za kontrolu virusa, lozinki i planova za održavanje kontinuiteta poslovnog procesa;
 • Da su poslovni zahtevi za dostupnost informacija i sistema ispunjeni;
 • Menadžer za sigurnost informacija je u našoj firmi odgovoran za održavanje politike i obezbeđenje podrške i saveta tokom njene primene;
 • Svi naši zaposleni su odgovorni za primenu ove politike i odgovorni su da se ponašaju u skladu sa njom;
 • Poštovanje politike sigurnosti informacija je obaveza za svakoga ko radi ili sarađuje sa S-Cube Solution d.o.o.

Januar 2015.