Poslovna rešenja

Koliko često vam se desilo da ne možete da dobijete izveštaj koji vam je potreban?

Sećate se ovih mašina?

I danas se koriste. I svakako da možete svoje poslovanje voditi i na papiru uz pomoć jedne ovakve mašine.

Jeste, malo je nepregledno, i ekran nije baš FullHD, ali svakako završava posao. Na kraju krajeva, kako su ljudi radili pre 50 godina, zar ne?​


Ipak, mi preporučujemo za nijansu ozbiljniju softversku mašinu!


Narudžbine

Pratite narudžbine kupaca i dobavljača. Predračuni, ponude, narudžbine. Rezervacije. Sve što vam je potrebno za efikasno planiranje.

Roba

Kompletno magacinsko poslovanje. Pratite ulaze i izlaze robe, domaća nabavka, uvoz i sve između. Bez dobre evidencije nema ni dobrog poslovanja.

Novac

Sve potrebne finansijske evidencije. Kupci, dobavljači, potraživanja, dugovanja, dospelo, nedospelo, rokovi plaćanja. Ključni podaci za efikasno i likvidno poslovanje.

Kadrovi i plate

Evidencija zaposlenih i potencijalnih zaposlenih. Sve vrste obračuna zarada: ugovor o radu, autorski honorar, ugovor o delu,... Dodatno, sve potrebne pomoćne evidencije kao što je na primer zaštita na radu.

Proizvodnja

Jednostavna ili složena proizvodnja? Radni nalozi, obračuni, utrošci. Koliko vas stvarno košta proizvod? Bilo da sklapate proizvode ili imate pravu procesnu proizvodnju, na raspolaganju su vam sve potrebne informacije.

Izveštavanje

U svakom trenutku znajte kako poslujete. Dnevni, nedeljni, mesečni izveštaji o poslovanaju u skladu sa parametrima koje sami podesite. Preko nekoliko hiljada predefinisanih izveštaja sa širokim mogućnostima za sopstvene prilagođene izveštaje.


Paketi podrške Pantheon ERP rešenja

Po pozivu

i potrebi

po pozivu

 • Radni sati: 0 sati
 • Odziv: do 16h
 • Cena sata: 45€

0€ / mesečno

2

za mikro preduzeća

do 2 sata

 • Radni sati: 2 sata
 • Odziv: do 8h
 • Cena sata: 40€

80€ / mesečno

5

za mala preduzeća

do 5 sati

 • Radni sati: 5 sati
 • Odziv: do 4h
 • Cena sata: 35€

175€ / mesečno

10

za srednja preduzeća

do 10 sati

 • Radni sati: 10 sati
 • Odziv: do 1h
 • Cena sata: 30€

300€ / mesečno

10+

za velika preduzeća

preko 10 sati

 • Radni sati: 10+ sati
 • Odziv: do 1h
 • Cena sata: 30€

od 330€ /mesečno

Sertifikati osposobljenosti za konsultantske aktivnosti iz oblasti poslovnih rešenja

Narudžbine


Ovaj sertifikat potvrđuje, da je konsultant kvalifikovan za savetovanje u korišćenju narudžbina PANTHEON-a. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz područja šifarnika i narudžbina, kako narudžbina dobavljača, tako i narudžbina kupaca, koje obuhvata DataLab PANTHEON™. Područja, koja obuhvata ovaj sertifikat su šifarnik subjekata, šifarnik idenata i ostali manji šifarnici. Ručno i automatsko kreiranje narudžbina, čvrste rezervacije, otpremna lista i obračun narudžbina.

Roba


Ovaj sertifikat potvrđuje, da je nosilac kvalifikovan za savetovanje robnog dela PANTHEON-a. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz modula Roba u poslovno-informacionom sistemu PANTHEON™. Područja, koja obuhvata ovaj sertifikat su prijem i izdavanja robe i materijala, mađuskladišni prenosi i vrednosno i količinsko praćenje zalihe po skladištima, izvođenje inventara i kreiranje dokumenata promene cene. Pored toga modul omogućava evidentiranje računa troškova, fakturisanje usluga. Robni modul u programu je osnova za finansije kao i za kreiranje poreskih evidencija.

PDV


Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz modula PDV u poslovno-informacionom sistemu PANTHEON™. Modul PDV obuhvata kreiranje poreskih knjiga u skladu sa važećim zakonodavstvom, obračun PDV-a i knjiženje.

Novac


Ovaj sertifikat potvrđuje, da je konsultant kvalifikovan za osnovno savetovanje iz modula Novac PANTHEON-a. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz modula finansije u programu PANTHEON™. Finansije u aplikaciji PANTHEON™ obuhvataju sledeća područja: knjiženja, blagajničko poslovanje i platni promet. Korišćenje modula naplata, zatvaranje, otvorene stavke, obračun kamata, zaključak godine i početno stanje, kao i uvoz izvoda u elektronskom obliku.

Kadrovska evidencija


Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz dela kadrovska evidencija, programskog paketa DataLab PANTHEON™. Područja, koje sertifikat pokriva su: klasična kadrovska evidencija, koja uključuje uređivanje personalnih mapa zaposlenih; praćenje svih odsutnosti i prisutnosti zaposlenih; definisanje i izračun odmora zaposlenih; održavanje potrebnih šifarnika i vođenje konkursa za radna mesta, kao i zaštite na radu.

Plate


Sertifikat potvrđuje da je nosilac kvalifikovan za savetovanje u upotrebi i rešavanju problema, a pre svega za prilagođavanje različitih vrsta obračuna plata u PANTHEON-u. Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz dela obračuna plata, koje sadrži DataLab PANTHEON™. Oblasti su: obračun plate (redovan rad, regres, autorski honorar i dr.), koji uključuje uređivanje personalnih mapa zaposlenih; prenose iz ostalih delova PANTHEONa™; održavanje potrebnih šifarnika; Vrsta dokumenata i Administratorske konzole; kreiranje knjiženja i isplata; upotreba i kreiranje zakonski propisanih obrazaca.

POS


Sertifikat, potvrđuje da je konsultant kvalifikovan za savetovanje i podešavanje POS modula, kao i za rešavanje potencijalnih problema. Modul POS obuhvata evidentiranje maloprodajnih računa, izdavanje robe iz maloprodaje, evidenciju načina plaćanja i sl. POS je skraćenica od Point Of Sale što znači puna podrška za rad računarske maloprodajne kase i evidentiranje prateće dokumentacije.

Servis


Sertifikat potvrđuje da je konsultant kvalifikovan za savetovanje za modul Servis i da rešava sve moguće probleme. Modul Servis obuhvata praćenje servisnih usluga kako od strane kupaca tako od strane dobavljača. Za reklamirane artikle se u programu vrši vraćanje istih, zamena sa drugim artiklima ili se servisne usluge zatvaraju s odobrenjem.

Jednostavna proizvodnja


Sertifikat, potvrđuje da osoba može da vrši konsultacije i rešava probleme iz dela jednostavne proizvodnje ili obrade usluga u licenčnoj šemi SE/ME. Područja su: podešavanja parametara i vrsta dokumenata, sastavnice u šifarniku idenata i kreiranje radnih naloga iz narudžbina kupaca, ručno kreiranje radnih naloga, obrada radnih naloga, njihovo vrednovanje i analiza uključujući postkalkulaciju.


Iako postoji demo verzija Pantheon ERP rešenja, mi smatramo da je bolje da se vidimo i zajedno prođemo kroz Vaše specifične zahteve i potrebe. Zašto? Vrlo jednostavno, poslovna rešenja (i Pantheon) je vrlo teško proceniti samostalno, bez mogućnosti da postavljate pitanja i dobijate odgovore u vezi sa Vašim poslovanjem. Zbog toga, naša topla preporuka je da zakažemo kraći sastanak i porazgovaramo o tome kako Vi radite i da li i kako Pantheon možda može da pomogne.

*Ako ipak smatrate da možete sami da se izborite sa kompleksnim poslovnim rešenjem ni to, naravno nije problem. DEMO verziju Pantheon ERP-a možete preuzeti sa sajta proizvođača --> Klik za preuzimanje demo verzije Pantheon-a!